Συμπεριληπτική εκπαίδευση – ερωτηματολόγιο

Η καλλιτεχνική παιδαγωγική ομάδα “Σχεδία στην πόλη” είναι μια οργάνωση με έδρα τη Θεσσαλονίκη με μεγάλη συμβολή σε εκπαιδευτικά θέματα στη βόρεια Ελλάδα με αποστολή την προώθηση της δημιουργικής απασχόλησης, των σύγχρονων προσεγγίσεων στην τυπική και μη τυπική μάθηση και της οικοδόμησης της κουλτούρας της αποδοχής και της ανεκτικότητας στα παιδιά και ειδικά αυτά με λιγότερες ευκαιρίες.   

Από τις αρχές του έτους η “Σχεδία στην πόλη” είναι εταίρος σε ένα 3ετές ευρωπαϊκό έργο (Erasmus+ KA3) με θέμα τη διερεύνηση της έννοιας της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (inclusive education) και τη συμβολή του εκπαιδευτικού δράματος (drama in education) ως ένα εργαλείο για την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, αποδοχής και σεβασμού στο σχολικό περιβάλλον. Το έργο φέρει τον τίτλο “Join in and make a change” και υλοποιείται από μια σύμπραξη εκπαιδευτικών και κοινωνικών φορέων από 4 πόλεις της Ευρώπης. Ανάμεσα στους σκοπούς του έργου είναι να εκπαιδεύσει παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς στη χρήση του εκπαιδευτικού δράματος και να τους υποστηρίξει στην εφαρμογή και στη διάδοσή του. 

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου λοιπόν και συγκεκριμένα στην πρώτη του φάση, έχουμε να διερευνήσουμε την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση με τη διενέργεια -μεταξύ άλλων- έρευνας με ερωτηματολόγιο. Γι’ αυτό σας παρακαλούμε να δώσετε την έγκρισή σας να δοθούν οι παρακάτω σύνδεσμοι σε μαθητές και μαθήτριες ως 14 χρονών και σε καθηγητές και καθηγήτριες που διδάσκουν στις αντίστοιχες ηλικίες, ώστε να συμβάλετε κι εσείς στο έργο μας. Εναλλακτικά μπορείτε να εκτυπώσετε, να διανείμετε το ερωτηματολόγιο και να μας το επιστρέψετε, επιλογή που ωστόσο δεν προκρίνουμε για λόγους περιβαλλοντικούς, εξοικονόμησης πόρων και πρακτικής ευκολίας.

Για μαθητές/-τριες: https://form.jotformeu.com/90351848049361
Για καθηγητές/-τριες: https://form.jotformeu.com/90350376986366

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Posted in Παιδαγωγικά θέματα | Leave a comment

Πρόταση του ΙΕΠ για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Πληροφορικής της Γ’ Γενικού Λυκείου

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής δημοσιοποιεί την πρότασή του για τα Προγράμματα Σπουδών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου όπως έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (13585/21-12-18), διευκρινίζοντας τα εξής:

  1. Τα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται στη δομή της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου, όπως έχει εξαγγελθεί στις 3/9/2018, βασικό στοιχείο της οποίας είναι οι τέσσερις Ομάδες Προσανατολισμού με κοινό εξεταζόμενο εξάωρο μάθημα σε όλες τα Νέα Ελληνικά, και τρία εξεταζόμενα εξάωρα μαθήματα σε κάθε Ομάδα (Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Πληροφορική, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας). Επιπλέον, τα Προγράμματα Σπουδών συμπληρώνονται με την Φυσική Αγωγή (2 ώρες), τα Θρησκευτικά (1 ώρα) και μαθήματα επιλογής (ένα μάθημα 2 ωρών) (ξένες γλώσσες και σχέδιο).
  2. Τα Προγράμματα Σπουδών αποσκοπούν στην εξασφάλιση της δυνατότητας των εκπαιδευτικών να σχεδιάζουν τα μαθήματα και να επιτελούν το έργο τους στην τάξη με άνεση χρόνου. Για τον λόγο αυτόν, η γενναία αύξηση των ωρών διδασκαλίας των εξεταζόμενων μαθημάτων συνοδεύεται από μία προσεκτική και λελογισμένη αύξηση της ύλης.
  3. Τα προγράμματα που δημοσιοποιούνται έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση μαθητών και εκπαιδευτικών στη νέα δομή, θα ισχύσουν, στη μορφή που προτείνονται, κατά το σχολικό έτος 2019-2020, υποστηρίζονται δε από τα διαθέσιμα σχολικά εγχειρίδια.
  4. Ο καθορισμός της διδακτέας και εξεταστέας ύλης και οι σχετικές οδηγίες θα ακολουθήσουν.

Δείτε το προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών για την Πληροφορική της Γ’ ΓΕΛ εδώ.

Posted in Γενικό Λύκειο | Tagged | Leave a comment

11ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

Προκήρυξη του 11ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας, που θα διεξαχθεί στις 16, 17, 18 και 19 Απριλίου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου» (ΝΟΗΣΙΣ- Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας).

Το 11ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής (σχετική άδεια ΥΠΠΕΘ Φ15.1/1977/Δ2) διοργανώνεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας, το Ίδρυμα «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας» ΝΟΗΣΙΣ και το Σωματείο Φίλων του NOHΣΙΣ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Θράκης.

Η πλατφόρμα υποβολής περιλήψεων εργασιών έχει ανοίξει και η διαδικασία υποβολής θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η κατάθεση περίληψης εργασιών γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου (www.math-syn-pli.gr)

Posted in Γενικό Λύκειο, Γυμνάσιο, Δημοτικό, ΕΠΑΛ, Συνέδρια | Tagged | Leave a comment

Επιλογή υποψηφίων για τις θέσεις Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Έγγραφο με Αρ. Πρωτ.: 10378/ΓΔ4/23-01-2019, Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων για τις θέσεις Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

  • Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τις προκηρυχθείσες θέσεις των ως άνω αναφερόμενων Υπευθύνων έχουν όσοι ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που εκδίδει τη σχετική προκήρυξη, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.4547/2018
  • η θητεία των ανωτέρω ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου 2021.

ΦΕΚ 5919/Β΄/31-12-2018, Καθορισμός των προσόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους

Posted in Νομοθεσία | Tagged , | Leave a comment

Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Πλαίσιο Λειτουργίας

Σημεία άξια προσοχής:

  • Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά και πραγματοποιείται μετά την 6η διδακτική ώρα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Γυμνασίου. Δύνανται να λειτουργήσουν τμήματα πέραν του σχολικού ωραρίου. Η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες σύμφωνα με το άρθρο 2 της με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β΄ 120). Τις ημέρες που πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις, τα μαθήματα μπορούν να διεξάγονται.
  • Σκοπός του Τμήματος Υποστήριξης Πιστοποίησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής είναι η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών, με απώτερο στόχο οι εκπαιδευόμενοι να επιτυγχάνουν την πιστοποίηση και αναγνώριση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων για περαιτέρω μάθηση και εργασία.
  • Το υποστηρικτικό πρόγραμμα για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ είναι διάρκειας σαράντα πέντε (45) διδακτικών ωρών, ανά τμήμα Υποστήριξης
  • Σε κάθε τμήμα Υποστήριξης Πιστοποίησης συμμετέχουν 5 μαθητές/τριες το ελάχιστο και έως 20 μαθητές/τριες το μέγιστο.
Posted in Γυμνάσιο, Νομοθεσία | Tagged | Leave a comment

Υλικό για το πρόγραμμα “Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ”

Συνδιδασκαλία – Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Σύμβουλος Καθηγητής

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη

Σχέδια Δράσης

Παραδείγματα σχεδίων δράσης

Ημερίδες

Νομοθεσία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Posted in ΕΠΑΛ, Νομοθεσία | Tagged | Leave a comment

Ενημερωτική Συνάντηση για τον διαγωνισμό Ρομποτικής

Σας ενημερώνουμε ότι στo πλαίσιo του 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Physical Computing Ανοιχτών Τεχνολογιών οργανώνεται ενημερωτική συνάντηση που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της διεύθυνσης Σερρών, που θα πραγματοποιηθεί

Τρίτη στις 6/11 στις 13:00 στο 2ο ΕΠΑΛ Σερρών

Η θεματολογία του συνάντησης αφορά μία ολοκληρωμένη ενημέρωση για τον τρόπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής, για τις διαδικασίες αλλά και για τα κριτήρια αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
Αναλυτικότερα θα παρουσιαστούν :
● Οι κανονισμοί του Διαγωνισμού
● Github
● Πηγές και Παραδείγματα Υλικού και Λογισμικού

Για την αρτιότερη οργάνωση της εκδήλωσης καλείστε να δηλώστε την συμμετοχή σας στον ακόλουθο σύνδεσμο. http://edifet.web.auth.gr/moodle/login/signup.php?

Οργανωτική Επιτροπή Διαγωνισμού Κεντρικής Μακεδονίας

Posted in Διαγωνισμοί | Tagged , | Leave a comment

Ανακαλύψτε τις ψηφιακές δυνατότητες του σχολείου σας, με το εργαλείο SELFIE

Ένα νέο εργαλείο που θα βοηθήσει όλα τα σχολεία στην ΕΕ, καθώς και στη Ρωσία, τη Γεωργία και τη Σερβία να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία για τη διδασκαλία και τη μάθηση παρουσίασε στις 25 Οκτωβρίου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για το εργαλείο SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies – Αυτοαξιολόγηση για την αποτελεσματική μάθηση με την ενίσχυση της χρήσης καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών) το οποίο θα τεθεί στη διάθεση – σε εθελοντική βάση – 76,7 εκατομμυρίων μαθητών και εκπαιδευτικών από 250.000 σχολεία.

Κάθε ενδιαφερόμενο σχολείο (ανώτερες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση) μπορεί να εγγραφεί στην πλατφόρμα SELFIE και να διενεργήσει την αυτοαξιολόγησή του, ακολουθώντας 7 βήματα. Στόχος της Επιτροπής είναι η συμμετοχή ενός εκατομμυρίου μαθητών, εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολείων έως τα τέλη του 2019.

Περισσότερα στο http://www.ekt.gr/el/news/22379

Posted in Εφαρμογές - Εργαλεία | Tagged | Leave a comment

Τροποποίηση ύλης του μαθήματος «Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών» της Β ́ τάξης ΕΠΑ.Λ.

Σε συνέχεια εισήγησης των κ.κ. Ν. Γραμμένου και Α. Γούσιου, Συμβούλων Β ́ του Ι.Ε.Π. (αρ. πρωτ. σχετικού εγγράφου του Ι.Ε.Π. 11782/18-10-2018), σας ενημερώνουμε ότι από τη διδακτέα ύλη του Τεχνολογικού-Επαγγελματικού μαθήματος «Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών» της Β ́ τάξης Ημερήσιου και (τριετούς) Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., η οποία αναφερόταν στη σελ. 12 της υπ ́ αριθ. πρωτ. Φ3/155864/19-09-2018 εγκυκλίου, διαγράφεται το Κεφάλαιο 13 που συμπεριλήφθηκε στην εγκύκλιο εκ παραδρομής και η διδακτέα ύλη του μαθήματος πλέον περιλαμβάνει μόνο τα Κεφάλαια 1 έως 6 και 8 (8.1 και 8.2).

Posted in ΕΠΑΛ | Tagged | Leave a comment

Η Πληροφορική στην εκπαίδευση 10th CIE2018

Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2-4 Νοεμβρίου 2018

Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Τμήματα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καισε συνεργασία με την ΕΠΥ.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου βρίσκεται εδώ. Το Συνέδριο είναι χωρίς κόστος παρακολούθησης, ενώ δίδεται σχετική βεβαίωση.

Εστιάζεται: Στην Πληροφορική στην Εκπαίδευση αλλά και στις: α) ΤΠΕ στην εκπαίδευση, β) Καινοτόμες πρακτικές, με Πληροφορική-Προγραμματισμό, γ) Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, όπως και STEM, Physical Computing/Ρομποτική κ.ά. με Πληροφορική-Προγραμματισμό.

Καλύπτει τόσο τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης – Δευτεροβάθμια (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Γυμνάσια), Πρωτοβάθμια, Τριτοβάθμια- όσο και την μη τυπική εκπαίδευση.

Προσκαλεί τους Πληροφορικούς, αλλά και όλες τις ειδικότητες στους παραπάνω άξονες.

Τα άρθρα, δημοσιεύονται: α) Στα ηλεκτρονικά πρακτικά του Συνεδρίου, με ISBN, β) Αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου, παρέχοντας την ευχέρεια για on line ανεύρεση – διάδοση, γ) Σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό (δυνατότητα) European Journal of Engineering Research and Science (EJERS) με I.F.

Posted in Συνέδρια | Leave a comment