Υλικό για το πρόγραμμα “Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ”

Συνδιδασκαλία – Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Σύμβουλος Καθηγητής

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη

Σχέδια Δράσης

Παραδείγματα σχεδίων δράσης

Ημερίδες

Νομοθεσία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

This entry was posted in ΕΠΑΛ, Νομοθεσία and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.