Εκμάθηση LEGO Mindstorms ΝΧΤ

Έχουμε την τιμή και τη χαρά να σας ανακοινώσουμε ότι ο “Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO Hellas” σε συνεργασία με τη Science View θα οργανώσουν 3 training schools:

Ένα στην Ελλάδα (Αθήνα) ένα στη Ρουμανία (Brasov) και ένα στη Κύπρο (Λευκωσία).

Οι Έλληνες μπορούν να λάβουν μέρος με πλήρη κάλυψη των εξόδων τους σε Ρουμανία και Κύπρο. Ωστόσο πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή το αργότερο έως 17 Σεπτεμβρίου 2012

Πρόσθετες πληροφορίες:

1st_WINTER_Sch_Announcement_LEGO.pdf

Αφορά :

o Teachers (Pre-school, primary, secondary, vocational, special needs)

o Teacher trainers

o Careers officers, educational guides and counselors

o Inspectors

o Headteachers/principals/managers of schools/organizations offering adult education

o Members of students/teachers councils in adult education

Εκ του Wrohellas

This entry was posted in Χρήσιμοι ιστότοποι and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.