Ψηφιακές βιβλιοθήκες και υπηρεσίες για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ακολουθώντας τις διεθνείς εκπαιδευτικές τάσεις και συμβαδίζοντας με τις διεθνείς εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτικές στοχεύει στην αναβάθμιση της ψηφιακής εκπαίδευσης και στον ενεργό μελλοντικό κοινωνικοποιημένο πολίτη.

Στο πλαίσιο αυτό, μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ψηφιακή εκπαίδευση ξεκινάει στα σχολεία. Μια σειρά ψηφιακών υπηρεσιών και βιβλιοθηκών είναι διαθέσιμες, ανοιχτές στους εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Στοχεύοντας στην ενημέρωση και ανάδειξη των διαθέσιμων και αναπτυσσόμενων υπηρεσιών ψηφιακής εκπαίδευσης του Υπουργείου σε ένα ευρύτερο κοινό, δημιουργήθηκε ο δικτυακός τόπος https://go.minedu.gov.gr.

Ο δικτυακός τόπος https://go.minedu.gov.gr στοχεύει στην ενημέρωση και υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών όσον αφορά την ανοιχτή πρόσβαση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες & υπηρεσίες ανά βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο.

Στόχος είναι ο δικτυακός τόπος να επεκταθεί προς την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση ώστε να αποτελέσει μια ανοιχτή διαδικτυακή πύλη που θα προσφέρει κεντρική πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε μεγάλο όγκο ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχόμενου που παράγεται ή έχει παραχθεί και θα εξακολουθεί να παράγεται στη χώρα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εποπτευόμενους και έγκριτους φορείς καθώς και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να επισκεφθούν τον δικτυακό τόπο https://go.minedu.gov.gr και να υποβάλουν τις προτάσεις τους στο φόρουμ (στην επιλογή Προτάσεις-Επικοινωνία) για τα επόμενα στάδια ανάπτυξής του.

Δημιουργία μητρώου εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν ανοιχτό λογισμικό

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης προτάσεων για την ψηφιακή αναβάθμιση των σχολείων και την διάχυση και υποστήριξη των ανοιχτών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καλεί εκπαιδευτικούς ή και διευθυντές σχολείων που χρησιμοποιούν ανοιχτό λογισμικό στην τάξη τους, να συμπληρώσουν την φόρμα.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταχωρίσουν ανά γνωστικό αντικείμενο της βαθμίδας τους, τις εφαρμογές ανοιχτού λογισμικού που χρησιμοποιούν.

Για την συμπλήρωση της φόρμας απαιτείται εγγραφή στο http://ellak.gr

Σίσυφος – Πληροφοριακό σύστημα για σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τι Είναι ο Σίσυφος


 • Ο Σίσυφος είναι ένα ελεύθερο, ανοιχτού κώδικα, διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Αναλαμβάνει το βάρος της συλλογής της επεξεργασίας και της δημοσίευσης των απουσιών και των βαθμών των μαθητών.
 • Συμπληρώνει το Πληροφοριακό Σύστημα myschool του Υπουργείου Παιδείας στο επίπεδο της Σχολικής Μονάδας.
 • Δεν απαιτεί επαναεισαγωγή δεδομένων. Αντλεί δεδομένα από το myschool και το πρόγραμμα δημιουργίας ωρολογίου προγράμματος ASC Advanced TimeTables (σε μορφή Excel και XML).
 • Εξάγει δεδομένα για το myschool σε μορφή Excel.
 • Δημιουργεί εκτυπώσεις σε μορφή PDF.
 • Αποστέλλει email στους χρήστες.
 • Διαθέτει ξεχωριστούς ρόλους για τους Μαθητές , τους Καθηγητές, τους Υπεύθυνους Τμημάτων, τους Υποδιευθυντές, το Γραμματέα, το Διαχειριστή του συστήματος και το Διευθυντή του σχολείου.

Στοίβα ΛογισμικούΜπορεί να εγκατασταθεί είτε σε εξυπηρετητή εντός της σχολικής μονάδας, είτε σε εξυπηρετητή του διαδικτύου (π.χ. του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου).

Ο Σίσυφος δοκιμάστηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά στο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου Κρήτης κατά το Σχολικό Έτος 2014-2015. Δημιουργός του είναι ο Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Παπαδακάκης Νεκτάριος

Αναπτύχθηκε εξολοκλήρου με εργαλεία – λογισμικό ανοιχτού κώδικα και διατίθεται ελεύθερα στην εκπαιδευτική κοινότητα, ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Light-Bot

To Light-Bot είναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι που βρίσκεται στο διαδίκτυο σε διάφορες παραλλαγές. Το παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει μια πρώτη επαφή των μαθητών με τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού.

Ο στόχος είναι να προγραμματίσουμε ένα ρομπότ με χρήση απλών εντολών και να το καθοδηγήσουμε ώστε να μεταβεί στα μπλε τετράγωνα και να τα φωτίσει! Κάθε φορά που ολοκληρώνουμε με επιτυχία τη διαδικασία, μεταβαίνουμε σε επόμενο επίπεδο δυσκολίας με πιο σύνθετη αποστολή.

Οι εντολές στις οποίες υπακούει το ρομπότ είναι:

 • βήμα μπροστά,
 • περιστροφή κατά 90 μοίρες αριστερά,
 • περιστροφή κατά 90 μοίρες δεξιά,
 • άλμα με βήμα μπροστά,
 • άνοιγμα του φωτός μίας λάμπας.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα κλήσης δύο διαδικασιών (απεικονίζονται στο παιχνίδι με τα σύμβολα f1 και f2).

Προτείνεται η χρήση του Light-Bot από τη διεύθυνση:

για να αποφύγουμε διαφημιστικά μηνύματα.

Το παιχνίδι το βρίσκουμε στη διεύθυνση:

Άλλες παρόμοιες εκδόσεις του Light-Bot μπορούμε να δούμε στις διευθύνσεις:

Υπάρχει επίσης και ελληνική απόδοση:

Πλατφόρμα με ασκήσεις και προβλήματα στους αλγορίθμους

Μήνυμα από τον κ. Πέτρο Κουτρούλη:

“Έχουμε φτιάξει μία πλατφόρμα (στην διεύθυνση: http://algo.pk) με
ασκήσεις και προβλήματα στους αλγορίθμους που ενσωματώνει τον
διερμηνευτή του pseudoglossa.gr

Ο κάθε μαθητής, αφού δημιουργήσει λογαριασμό:
– γίνεται μέλος ομάδας (με κατάλληλο κωδικό που του δίνει ο καθηγητής του)
– λύνει ασκήσεις
– συζητά για κάθε άσκηση με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας
– υποβάλει τις απαντήσεις του για διόρθωση
– μαζεύει βαθμούς και βραβεία

Ο κάθε καθηγητής:
– οργανώνει τους μαθητές σε ομάδες
– αξιολογεί τις απαντήσεις τους
– παρακολουθεί συνολικά την πορεία τους

Υπάρχει και ένας οδηγός χρήσης του algo.pk σε βίντεο:
http://youtu.be/Z48KadupsPQ

Το algo.pk είναι ελεύθερο να το χρησιμοποιήσετε και θα χαρούμε να
λάβουμε σχόλια και παρατηρήσεις σας.”

Συγχαρητήρια στους δημιουργούς, πιστεύω ότι η πλατφόρμα θα βοηθήσει τους συναδέλφους που διδάσκουν στα ΓΕΛ.