6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.Κα.Π), το τοπικό παράρτημα και το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και το Κέντρο Επιστημών Πάτρας διοργανώνουν το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα:

Πληροφορική και Νέο Σχολείο

υπό την αιγίδα της ΠΔΕΔΕ του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Α.Π.:122225/Γ2/25-10-2011).

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ενημέρωση της κοινότητας σε θέματα που αφορούν στη διδασκαλία και τη διδακτική της Πληροφορικής. Επίσης, στο σκοπό του συνεδρίου εντάσσεται η επικοινωνία και η ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ καθηγητών Πληροφορικής, στελεχών της εκπαίδευσης, επιστημόνων και όλων όσων ενδιαφέρονται για θέματα της Πληροφορικής στην εκπαίδευση, αποσκοπώντας και στη δημιουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ειδικότερα οι θεματικοί άξονες που προσδιορίζουν τις εργασίες του είναι οι εξής:

 • Ο ρόλος του καθηγητή Πληροφορικής στην Π/θμια και Δ/θμια εκπαίδευση
 • Επιμόρφωση – Υποστήριξη καθηγητών Πληροφορικής
 • Διδακτική της Πληροφορικής
 • Παιδαγωγική προσέγγιση της Αλγοριθμικής και του Προγραμματισμού
 • Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ ΛΑΚ)
 • Ανάπτυξη, αξιοποίηση, αξιολόγηση καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ
 • Το σχολικό εργαστήριο πληροφορικής – πυρήνας της εκπαιδευτικής διαδικασίας της σχολικής μονάδας
 • Εκπαιδευτική πολιτική για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπαίδευση
 • Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (Internet-Safety)
 • Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning)
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική
 • ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ – Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης – ΕΑΕΠ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Μετάβαση από το Δημοτικό στη Μέση Εκπ/ση.

Οι εργασίες θα πρέπει να αποσταλλούν έως τις 26/1/2012, να είναι πρωτότυπες, δηλαδή να μην έχουν δημοσιευτεί σε πρακτικά συνεδρίου ή περιοδικό (ή να έχουν γίνει δεκτές και επίκειται η δημοσίευσή τους). Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή εργασιών – εισηγήσεων δείτε τη σχετική ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://goo.gl/Mjz5y.

This entry was posted in Συνέδρια and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.