6ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής – Πρόγραμμα Συνεδρίου

Ολοκληρώνοντας την τρίτη φάση του 6ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετέχουν και υποστηρίζουν το σύνολο της διοργάνωσης:

Πρώτα τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, που αποτελούν την ψυχή και τον παλμό του Συνεδρίου. Φέτος το Συνέδριο ξεπέρασε σε αριθμό τους 3.000 μαθητές και μαθήτριες απ’ όλη την Κεντρική Μακεδονία, ενώ ο αριθμός των εκπαιδευτικών ήταν πάνω 400 από 180 σχολικές μονάδες.

Έπειτα τους υπεύθυνους και τεχνικούς των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., που με τη συμμετοχή τους υποστηρίζουν τεχνικά την διοργάνωση. Αρωγός τους και το τεχνικό προσωπικό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Τέλος τους σχολικούς συμβούλους Πληροφορικής και τους σχολικούς συμβούλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι ασχολούνται με την αξιολόγηση των εργασιών, αλλά και υποστηρίζουν γενικότερα την όλη προσπάθεια. Αν αναλογιστούμε ότι φέτος υποβλήθηκαν περισσότερες από 300 εργασίες, αντιλαμβανόμαστε ότι το έργο τους ήταν δύσκολο.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Συνεδρίου, σας κοινοποιούμε ποιες εργασίες θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο στο NOΗΣΙΣ καθώς και το πρόγραμμα.

Διαβιβαστικό – 6ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής
Λίστα Σχολικών μονάδων που συμμετέχουν ανά Διεύθυνση
Πρόγραμμα Κεντρικής Σκηνής στο Συνεδριακό Ν.Οικονόμου
Πρόγραμμα Θεματικών στο Νόησις
Οδηγίες για το 6ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής
Προκήρυξη Συνεδρίου – 4η Ανακοίνωση 

This entry was posted in Συνέδρια. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.