6ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ) και το Σωματείο «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης» διοργανώνουν το 6ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ που θα διεξαχθεί στις 9, 10 και 11 Απριλίου 2014 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου» ΝΟΗΣΙΣ – Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (σχετική άδεια Υ.ΠAI.Θ.152527/Γ2/17-10-2013)

Στο συνέδριο έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μαθητές των σχολείων:

  • Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄) και
  • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

των περιφερειακών ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής, με εργασίες που οι ίδιοι θα έχουν εκπονήσει.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών είναι :

  • 1η φάση, Υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος : 31 Ιανουαρίου 2014
  • 2η φάση, Υποβολή εργασιών: 7 Μαρτίου 2014
    • Επιβεβαίωση επιλογής : 21 Μαρτίου 2014
  • 3η φάση, Υποβολή υλικού παρουσίασης εργασιών: 28 Μαρτίου 2014

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος (συνοδευόμενες από σχετική περίληψη) θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://www.math-syn-pli.gr , από την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013.

This entry was posted in Συνέδρια. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.