Ερωτηματολόγιο για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,

Ονομάζομαι Νίκος Μπέκος, είμαι εκπαιδευτικός Πληροφορικής, επιμορφωτής Β / Β1 επιπέδου, και παράλληλα υποψήφιος διδάκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ. Το θέμα της διατριβής μου αφορά στο γραμματισμό στις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα μπορεί να παράγει σημαντικότατες γνώσεις για τις αντιλήψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών σχετικά με το περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο σχολείο. Επιπλέον, μπορεί να δώσει βήμα καταγραφής θεμάτων/προβλημάτων σχετικά με το μάθημα των ΤΠΕ στο δημοτικό. Γι αυτό, σας παρακαλώ θερμά να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, τα ερωτήματα του οποίου παρήχθησαν μετά από ποιοτική ανάλυση τριάντα τριών (33) συνεντεύξεων εκπαιδευτικών Πληροφορικής από όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/βάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Ο σύνδεσμος του ερωτηματολογίου είναι :

http://bekos.webpages.auth.gr/limesurvey/index.php?sid=74263

Αναμφισβήτητα, η συμμετοχή σας σε αυτή την έρευνα είναι εθελοντική και διασφαλίζονται η εμπιστευτικότητα και η ανωνυμία σας. Η συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου αποτελεί τη συγκατάθεσή σας για τη συγκέντρωση των απαντήσεών σας μαζί με άλλες. Η χρήση αυτών των δεδομένων θα περιοριστεί στην παρούσα έρευνα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της ανάλυσής τους, μπορεί να παρουσιαστούν και σε μορφές πέρα από τη διατριβή (π.χ. άρθρα, εισηγήσεις σε συνέδρια). Αναφαίρετο, επίσης, δικαίωμά σας είναι να ζητήσετε ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, επικοινωνώντας μαζί μου.

Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή σας, και εκτιμώ ειλικρινά τον χρόνο που αφιερώνετε.

Με τιμή
Νίκος Μπέκος
bekos@sch.gr, 6940 801465, Ετεοκλέους 5, 54250Χαριλάου, Θεσσαλονίκη

Για πιο άνετη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, προτιμήστε οθόνη Η/Υ. Θα
χρειαστείτε 25 λεπτά περίπου.

This entry was posted in Δημοτικό and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.