Πρακτικά συνεδρίων ΠΕΚΑΠ από το 2007 έως σήμερα

Μπορείτε να βρείτα τα πρακτικά των συνεδρίων της ΠΕΚΑΠ στη σελίδα του Σχ. Συμβούλου Βαγγελη Κανίδη.   Τα πρακτικά είναι στη μορφή που διανεμήθηκαν.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

This entry was posted in Συνέδρια and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *