Βιντεοδιαλέξεις για την Εισαγωγή στις αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

Μπορείτε να δείτε εδώ μια σειρά από βιντεοδιαλέξεις του κ. Κ. Σοφιανού για το μάθημα Εισαγωγή στις αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

Στον ιστοχώρο https://academic.ieee.org/hl/contents μπορείτε να δείτε και άλλες βιντεοδιαλέξεις, δείτε τα περιεχόμενα:

This entry was posted in Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *