Προκήρυξη 8ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και
οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας,
σε συνεργασία με
το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ) και το Σωματείο «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης»
διοργανώνουν το

8ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

που θα διεξαχθεί στο ΝΟΗΣΙΣ ‐ Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας
στις 19, 20 και 21 Απριλίου 2016
στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου»

(σχετική άδεια ΥΠΠΕΘ 174629/Δ2/02‐11‐2015)

This entry was posted in Συνέδρια. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.