Διαγωνισμός Microsoft MIXathon Challenge

Χρησιμοποιείτε την τεχνολογία για να βοηθήσετε τους μαθητές σας να αναπτύξουν δεξιότητες για τον 21ο αιώνα; Τότε δηλώστε συμμετοχή με τους μαθητές σας στο διαγωνισμό Microsoft MIXathon Challenge για τη δημιουργία του “καλύτερου μαθήματος” διάρκειας μέχρι 15 λεπτών, σε ένα θέμα της επιλογής σας, χρησιμοποιώντας το Microsoft PowerPoint και το νέο δωρεάν πρόσθετο Office Mix!

Αντιστοιχίστε ένα σχέδιο μαθήματός σας με κάποιον από τους ευρύτερους θεματικούς τομείς για να βρείτε το ιδανικό θέμα για το MIX:

  • Επιστήμη και τεχνολογία
  • Γλώσσα και ιστορία
  • Τέχνες και αφήγηση ιστοριών

Οι κανονισμοί

  • Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί σε πιστοποιημένο εκπαιδευτικό οργανισμό
  • Τα MIX μπορούν να υποβληθούν μόνο από εκπαιδευτικούς, όχι από μαθητές
  • Μπορούν να υποβληθούν το ανώτερο τρία MIX ανά εκπαιδευτικό
  • Τα MIX πρέπει να έχουν δημιουργηθεί στο Microsoft PowerPoint και το νέο, δωρεάν πρόσθετο Office Mix
  • Όλα τα MIX πρέπει να δημοσιευτούν στην τοποθεσία MIX.OFFICE.COM*. Το ρυθμιστικό δικαιωμάτων πρέπει να οριστεί στην επιλογή “Public”, διαφορετικά δεν θα επιτρέπουν την πρόσβαση για αξιολόγηση στο διαγωνισμό. (*απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού χρήστη)

Περισσότερα .. εδώ.

This entry was posted in Διαγωνισμοί and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.