Ύλη Προγραμματισμός – Δίκτυα ΕΠΑΛ

Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2018-2019.

ΦΕΚ 4320/τ.Β΄/28-09-2018.

This entry was posted in ΕΠΑΛ, Οδηγίες - Προκηρύξεις and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *