Φορητά εργαστήρια πληροφορικής σε όλα τα γυμνάσια της χώρας

Κινητά εργαστήρια πληροφορικής αποκτούν τα γυμνάσια της χώρας. Αυτό προβλέπει απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ενώ για την αγορά και εγκατάσταση των εργαστηρίων αυτών σε 1760 σχολεία θα διατεθεί το ποσό ύψους 18.920.000 ευρώ, μέσω κοινοτικών κονδυλίων.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, τα εργαστήρια αυτά για όλη τη χώρα θα περιλαμβάνουν:

  • 15 φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές με το απαραίτητο λογισμικό,
  • Ένα τραχήλατο ερμάριο για τη φύλαξη και φόρτιση των Η/Υ, με διάταξη πολλαπλών παροχών ρεύματος με προστασία από υπέρταση και διακόπτη
  • Ένα Wifi Access Point με απαραίτητο λογισμικό

Συνολικά θα γίνει η προμήθεια Χιλίων Επτακοσίων Εξήντα (1.760) Φορητών Εργαστηρίων, τα οποία περιλαμβάνουν:

  • 26.400 Φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Laptops)
  • 1.760 Ερμάρια αποθήκευσης, φόρτισης & μεταφοράς
  • 1.760 WiFi Access Points

Για την αγορά και εγκατάσταση των εργαστηρίων έχουν προϋπολογιστεί 18.920.000 ευρώ (μέσω ΕΣΠΑ).
Για την σκοπιμότητα της προμήθειας των 1760 εργαστηρίων στην απόφαση του υπουργείου τονίζεται ότι «η χρήση των ΤΠΕ βοηθά στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης των μαθητών, στην αλλαγή διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας μάθησης και της επικοινωνίας και εξασφαλίζει την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους του μαθητές πανελλαδικά. Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν και μέσα από την παροχή της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής που στην παρούσα φάση δεν υφίσταται».

This entry was posted in Γυμνάσιο and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.