Υποβολή Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων

Σας ενημερώνουμε, προκειμένου να συμμετάσχετε, ότι είναι σε εξέλιξη το έργο «Εκπόνηση και Υποβολή ψηφιακών διδακτικών σεναρίων από τους εκπαιδευτικούς για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης». Η προθεσμία υποβολής έχει παραταθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015,

Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.eye.minedu.gov.gr/

This entry was posted in Παιδαγωγικά θέματα and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.