Τροποποίηση ωρολογίου προγράμματος Εσπερινού ΕΠΑΛ

ΦΕΚ 2072/15-6-2017

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ2/65921/Δ4/ 21-04-2017 (Β’ 1426) υπουργικής απόφασης «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Ημερήσιου και της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α’ 83).

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

1. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ» της Γ’ Τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. το μάθημα με α/α 4 και τίτλο «Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς» με αναλογία ωρών θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους «2Θ+1Ε» αντικαθίσταται από το μάθημα με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών» με αναλογία ωρών θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους «3Ε».

2. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ» της Δ’ Τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.:

α) Στο μάθημα με α/α 5 και τίτλο «Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών» τροποποιείται η κατανομή ωρών θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους από «3Ε» σε «4Ε» και

β) Το μάθημα με α/α 6 και τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών» με αναλογία ωρών θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους «3Ε» αντικαθίσταται από το μάθημα με τίτλο «Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς» με αναλογία ωρών θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους «2Θ».

This entry was posted in ΕΠΑΛ, Εσπερινό, Νομοθεσία. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *