Το πρόγραμμα CRISS

Το CRISS είναι ένα πρόγραμμα Horizon που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απόκτηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση της “ψηφιακής ικανότητας” στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας.

H Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης συμμετέχει στο CRISS.

Γραφτείτε με το σχολείο σας στο πρόγραμμα CRISS (https://www.crissh2020.eu/get-started/).

Μέσα από διεπιστημονικά σενάρια ενσωματωμένα στο ελληνικό πρόγραμμα σπουδών και με κορμό το μάθημα της Πληροφορικής, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πιστοποίηση Ψηφιακής Ικανότητας (Digital Competence) από 15 φορείς (Πανεπιστήμια, Εταιρίες, Οργανισμούς).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα https://www.crissh2020.eu/

This entry was posted in Ευρωπαϊκά Προγράμματα and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.