Το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α’ και Β’ ΕΠΑΛ

Απόφαση Φ2/88938/Δ4/1-6-2016 (ΦΕΚ 1567/Β/2-6-2016)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

Συνοπτικά:

  • Δίωρο μάθημα Πληροφορικής στην Α’ ΕΠΑΛ. Όταν ο αριθμός μαθητών του τμήματος είναι πάνω από 16, χωρίζει το τμήμα σε δύο ομάδες. Κάθε ομάδα διδάσκεται εναλλάξ τα μαθήματα “Πληροφορική” και “Ερευνητική εργασία στην Τεχνολογία” δύο ώρες την εβδομάδα.
  • 22 ώρες την εβδομάδα μαθήματα πληροφορικής στη Β’ Ημερήσιου ΕΠΑΛ (7Θ + 15Ε)
  • 14 ώρες την εβδομάδα μαθήματα πληροφορικής στη Β’ Εσπερινού ΕΠΑΛ (4Θ + 10Ε)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β’ ΤΑΞΗΣ

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών1Θ+3Ε
Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών2Θ+2Ε
Βασικά Θέματα Πληροφορικής2Θ+2Ε
Λειτουργικά Συστήματα & Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων1Θ+2Ε
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων
Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού1Θ+2Ε
ΣΥΝΟΛΟ22
This entry was posted in ΕΠΑΛ, Εσπερινό, Νομοθεσία. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *