Τηλεκπαίδευση για εκπαιδευτικούς ΠΕ19-20

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» σε συνεργασία με τους Φορείς λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), στo πλαίσιo του έργου ΣΤΗΡΙΖΩ ανακοίνωσε ότι υλοποιεί μια σειρά τηλεκπαιδεύσεων οι οποίες απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς πληροφορικής (ΠΕ19, ΠΕ20) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης για κάθε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό Πληροφορικής (ΠΕ19, ΠΕ20) έχει συνολική διάρκεια δέκα (10) ωρών και αφορά κυρίως τις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και τις ΤΠΕ υποδομές των σχολικών μονάδων. Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης μπορεί να διαμορφωθεί δυναμικά για κάθε εκπαιδευόμενο, μέσα από ένα σύνολο υποχρεωτικών και προαιρετικών θεματικών ενοτήτων.

Μπορείτε να λάβετε μέρος στις παραπάνω τηλεκπαιδεύσεις μέσω του πληροφοριακού συστήματος training.sch.gr. Είναι χρήσιμο να επισημανθούν τα παρακάτω:

  • Η είσοδός σας πραγματοποιείται με τα στοιχεία σύνδεσής σας στο ΠΣΔ.
  • Οι τηλεκπαιδεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν και εκτός σχολικού ωραρίου.
  • Παρέχεται κατάλληλα διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς.
  • Λαμβάνεται βεβαίωση παρακολούθησης μετά την συμπλήρωση δέκα (10) ωρών τηλεκπαίδευσης

Οι εκπαιδευτικές δράσεις εντάσσονται στη Δράση Α8 «Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης και λειτουργική ένταξή του στο ενιαίο σχήμα υποστήριξης» της Πράξης «ΣΤΗΡΙΖΩ – Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ)».

This entry was posted in Επιμόρφωση, Σεμινάρια - Διαλέξεις and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.