Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή “Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση” αποτελεί το επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), και στοχεύει στη διαπραγμάτευση των σύγχρονων επιστημονικών προσεγγίσεων σχετικά με το πεδίο των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.

Μετά την πρώτη του διοργάνωση στα Ιωάννινα (1999) με τον τίτλο “Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση”, το Συνέδριο έχει φιλοξενηθεί από διάφορα Πανεπιστήμια σε πολλές ελληνικές πόλεις:  Πάτρα (2000), Ρόδο (2002), Αθήνα (2004), Θεσσαλονίκη (2006),  Λεμεσό (2008), και Κόρινθο (2010). Το 8ο Συνέδριο θα διεξαχθεί στο Βόλο και οργανώνεται από τα Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Για πρόσθετες ή νεότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο … οι σύνεδροι καλούνται να ανατρέξουν στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου http://hcicte2012.uth.gr ή να επικοινωνήσουν με την ηλεκτρονική διεύθυνση hcicte2012@uth.gr.

This entry was posted in Συνέδρια and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *