Τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για την Πληροφορική στο ΕΠΑΛ

Υπεγράφη από την Υπουργό Παιδείας η απόφαση για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των ΕΠΑΛ. Δείτε τα νέα αναλυτικά για την Πληροφορική στο ΕΠΑΛ εδώ.

Σε αρκετά νέα μαθήματα των ΕΠΑΛ θα υπάρχουν σημειώσεις.
Αυτές έχουν γραφεί και τρέχει η αξιολόγησή τους.
Θα ακολουθήσει η αναπαραγωγή και αποστολή στα σχολεία.

Ειδικά για το μάθημα “Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών” της Β’ ΕΠΑΛ και το μάθημα “Προγραμματισμός Υπολογιστών” της Γ’ ΕΠΑΛ ισχύει:

Η εφαρμογή του Π.Σ. και η εμπλοκή των μαθητών με μια σύγχρονη γλώσσα προγραμματισμού, αρχίζει στην Β ́ τάξη ημερησίου (Γ’ εσπερινού Ε.ΠΑ.Λ.) το διδακτικό έτος 2015-16 και αναμένεται να ολοκληρωθεί με το διδακτικό έτος 2016-17. Έτσι, στο προσεχές διδακτικό έτος 2015-16 η γλώσσα Python εισάγεται στο μάθημα Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των σημειώσεων θεωρίας και εργαστηρίου στην Β ́ τάξη ημερησίου (Γ’ εσπερινού Ε.ΠΑ.Λ.), με τους μαθητές αυτούς να συνεχίσουν στην Γ’ τάξη ημερησίου (Δ ́ εσπερινού Ε.ΠΑ.Λ.), το διδακτικό έτος 2016-17, ολοκληρώνοντας το σύνολο της ύλης που προβλέπεται από το Π.Σ.

Ειδικά κατά το διδακτικό έτος 2015-16 οι μαθητές της Γ’ Τάξης ημερησίου Ε.ΠΑ.Λ. (επειδή κατά το διδακτικό έτος 2014-15 έχει διδαχθεί η Β’ Τάξη, με Π.Σ. και διδακτικό υλικό που βασίζεται στη γλώσσα Pascal και σε ανάλογες δομές) θα διδαχθούν το Π.Σ. προσαρμοσμένο στη γλώσσα Pascal, όπως αναπτύσσεται στην αντίστοιχη ενότητα του Π.Σ. και του Οδηγού Εκπαιδευτικού και σε σχέση με την εξεταστέα ύλη που ανακοινώνει το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (αντίστοιχα και για τη Δ ́ Τάξη στο εσπερινό Ε.ΠΑ.Λ.)

This entry was posted in ΕΠΑΛ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.