Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS)

Το LAMS είναι ένα νέο Διαδικτυακό εργαλείο για δημιουργία, διαχείριση και εποπτεία ψηφιακών μαθημάτων για δια ζώσης, μικτή και εξ αποστάσεως μάθηση. Παρέχει ένα ιδιαίτερα διαισθητικό οπτικό περιβάλλον δημιουργίας ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων που μπορούν να περιλαμβάνουν ατομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες σε μικρές ομάδες και με την ολομέλεια μιας εκπαιδευτικής ομάδας.

Επισκεφθείτε την Κοινότητα Ελλήνων Εκπαιδευτικών για το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS) στη διεύθυνση: http://blogs.sch.gr/lams/

This entry was posted in Εκπαίδευση, Μαθήματα - Tutorias and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *