Σύσταση Κλάδων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Με πρωτοβουλία την αρμόδιας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, υφυπουργού Εύης Χριστοφιλοπούλου, υπογράφηκε κοινή υπουργική απόφαση από τον Γ. Μπαμπινιώτη και υπουργό Οικονομικών Φ. Σαχινίση συγκροτούνται κλάδοι Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Αναλυτικότερα, συστήνεται ο ακόλουθος αριθμός θέσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους αντίστοιχους κλάδους:
  • ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας    200 θέσεις
  • ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας    100 θέσεις
  • ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων    100 θέσεις
  • ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών    60 θέσεις
  • ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης    5 θέσεις
  • ΠΕ19 Πληροφορικής Πτυχιούχων ΑΕΙ    288 θέσεις
  • ΠΕ20 Πληροφορικής Πτυχιούχων ΤΕΙ    192 θέσεις
Σημειώνεται ότι οι θέσεις θα καλυφθούν αποκλειστικά με μετατάξεις μόνιμων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν.

 

This entry was posted in Δημοτικό and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.