Σύνδεση σχολείων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (www.sch.gr) του Υπουργείου Παιδείας (www.minedu.gov.gr) είναι ο επίσημος πάροχος δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

«… Σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω οποιουδήποτε άλλου παρόχου δεν είναι επιτρεπτή…»

«… Για την απόκτηση νέων συνδέσεων και την υποστήριξη σε θέματα πρόσβασης στο ΠΣΔ ή στις υπηρεσίες του, μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk – www.sch.gr/helpdesk, τηλ. 801-11-801-81 (αστική χρέωση, 9.00 – 17:00) ή με χρήση του δικτυακού τόπου helpdesk.sch.gr). …»

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο για την σύνδεση σχολείων στο Π.Σ.Δ. όπου υπάρχει ένα παράρτημα με όλες τις Παρεχόμενες υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου καθώς και ένα άλλο παράρτημα για τη Σύνδεση σχολείων στο Διαδίκτυο μέσω τρίτων δικτύων

This entry was posted in Οδηγίες - Προκηρύξεις and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.