Στατιστικά Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίων ΓΕΛ 2018

Στατιστικά Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018 (συγκριτικά).
Σε παρένθεση τα περυσινά δεδομένα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΣΥΝΟΛΟ0-10%10-20%
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ29.067 (30.524)4.579 (4.645)15,75 (15,22)24.488 (25.879)84,25 (84,78)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.6.717 (7.105)3.985 (3.495)59,33 (49,19)2.732 (3.610)40,67 (50,81)
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π.28.902 (30.379)10.576 (12.420)36,59 (40,88)18.326 (17.959)63,41 (59,12)
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π.27.182 (26.319)7.911 (8.455)29,10 (32,13)19.271 (17.864)70,90 (67,87)
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.28.833 (30.298)13.323 (13.372)46,21 (44,13)15.510 (16.926)53,79 (55,87)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΣΥΝΟΛΟ0-10%10-20%
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ31.796 (30.452)2.590 (1.951)8,15 (6,41)29.206 (28.501)91,85 (93,59)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π.15.939 (14.876)5.010 (4.710)31,43 (31,66)10.929 (10.166)68.57 (68,34)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π.22.866 (21.487)12.854 (12.087)56,21 (56,25)10.012 (9.400)43,79 (43,75)
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.31.697 (30.379)12.608 (8.477)39,78 (27,9)19.089 (21.902)60,22 (72,1)
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π.31.632 (30.021)8.304 (7.441)26,25 (24,79)23.328 (22.580)73,75 (75,21)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΣΥΝΟΛΟ0-10%10-20%
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ22.795 (20.539)6.132 (4.474)26,90 (21,78)16.663 (16.065)73,10 (78,22)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.1.851 (1.900)1.275 (1.121)68,88 (59)576 (779)31,12 (41)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π.22.636 (20.425)18.826 (17.046)83,17 (83,46)3.810 (3.379)16,83 (16,54)
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Π.22.588 (20.367)11.399 (7.416)50,46 (36,41)11.189 (12.951)49,54 (63,59)
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο.Π.22.385 (19.686)7.917 (7.106)35,37 (36,1)14.468 (12.580)64,63 (63,9)
This entry was posted in Γενικό Λύκειο and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.