Παρουσιάσεις και σημειώσεις για τις Ερευνητικές Εργασίες

Ο συνάδελφος Νίκος Σταμπολίδης, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων για τον Τομέα Ηλεκτρονικών στο ΕΠΑΛ, συγκέντρωσε υλικό για τις Ερευνητικές Εργασίες στο URL:

http://researchstudies2012.wikispaces.com/

Δανείζομαι από το wiki του Νίκου το παρακάτω video με τίτλο “Born to Learn”, το πρώτο animation από μια σειρά, που έχει στόχο να παρέχει εύκολη πρόσβαση στις νέες συναρπαστικές ανακαλύψεις για το πώς οι άνθρωποι μαθαίνουν. Ελπίζω να το βρείτε ενδιαφέρον.

This entry was posted in Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ, Παιδαγωγικά θέματα and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *