Σεμινάρια από την Oracle

H Oracle μέσω του προγράμματος Oracle Academy Introduction to Computer Science προσφέρει δωρεάν σεμινάρια JAVA FUNDAMENTALS, JAVA PROGRAMMING & DATABASE DESIGN & PROGRAMMING WITH SQL (6 σεμινάρια JAVA Fundamentals (3 στην Αθήνα και 3 στη Θεσσαλονίκη))

Tα σεμινάρια και το υλικό τους είναι στα Αγγλικά. Αποτελούνται από 12 εβδομάδες virtual training με μία εβδομαδιαία Online συνάντηση με τον εισηγητή σε απογευματινή ώρα και ανάθεση εργασίας για κάθε εβδομάδα. Αν κάποιος χάσει κάποια συνάντηση αυτές ηχογραφούνται για ακρόαση. Θα πρέπει όμως να έχετε επικοινωνία με τον εισηγητή για να είναι ενήμερος. Υπάρχουν Mid-term και final exams στο virtual training τα οποία πρέπει να ολοκληρώσετε επιτυχώς για να προχωρήσετε στο 2μερο ή 3μερο με τον εισηγητή (9-17.00). Για όσους βρίσκονται εκτός Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής για το 2μερο ή το 3μερο με τον εισηγητή επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες ή το σχολείο τους.

Δείτε περισσότερα εδώ

This entry was posted in Σεμινάρια - Διαλέξεις and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.