Πρώτες βοήθειες για το μάθημα “Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ”

Μέχρι να έρθει το νέο βιβλίο (ήρθε!! … κατεβάστε το από εδώ) μπορείτε να δείτε:

  1. Τις πρώτες δύο ενότητες του νέου βιβλίου
  2. Το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ
  3. Την ιστοσελίδα της συγγραφικής ομάδας (;) που περιέχει υλικό για την 1η και 2η Ενότητα (εννοιολογικό χάρτη και σχέδιο μαθήματος)
  4. Την ιστοσελίδα του εκδοτικού οίκου (που είναι ανάδοχος του βιβλίου που περιμένουμε να βγει)
  5. Την πρόταση του Γιάννη Σαρημπαλίδη για τη διδασκαλία του μαθήματος
  6. Το blog του Πασχάλη Γκότσικα που είναι αφιερωμένο στο μάθημα αυτό.
This entry was posted in Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *