Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Όσοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19 και ΠΕ20) έχουν τα προσόντα και θέλουν να συμβάλλουν στο σχεδιασμό και ανάπτυξη έργων ανοιχτού λογισμικού, να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο https://opsyd.sch.gr (από 24/6/2016 έως 30/6/2016).

Οι προσφερόμενες θέσεις ανέρχονται συνολικά σε δεκαπέντε (15), αφορούν εξειδικευμένες γνώσεις, ειδικά προσόντα και θα καλύψουν εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν προκύψει.

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν αναπτύξει έργα ανοιχτού λογισμικού που είναι διαθέσιμα σε δημόσια αποθετήρια να συμπεριλάβουν την ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) έργου τους.

Για το GIΤHUB δείτε για ενημέρωση το http://git-class.gr/ και το https://github.com/QMUL/gitclass

Αναλυτικά η εγκύκλιος εδώ

This entry was posted in Οδηγίες - Προκηρύξεις and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *