Προκήρυξη 5ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

To 5ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας θα διεξαχθεί στις 24 και 25 Απριλίου 2013 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου» (ΝΟΗΣΙΣ Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας).

Θα προηγηθούν οκτώ (8) τοπικά προσυνέδρια σε όλους τους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας από τα οποία θα επιλεγούν οι εργασίες που θα παρουσιασθούν στο συνέδριο.

Σε κάθε νομό υπάρχει τοπική οργανωτική επιτροπή, η οποία, εκτός από την οργάνωση του αντίστοιχου προσυνεδρίου, φροντίζει και για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των μαθητών τους. Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι της Π.Ε. και Δ.Ε. να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μαθητών. Δείτε:

  • Την προκήρυξη όπου αναφέρονται η θεματολογία, οι κρίσιμες ημερομηνίες, οι επιτροπές του 5ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής και των οκτώ προσυνεδρίων. Οι επιτροπές των προσυνεδρίων προέκυψαν ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. (Βλέπε σχ. Α.Π. 22633/1.11.2012 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας)
  • Υπόδειγμα περιλήψεων
  • Υπόδειγμα εισηγήσεων

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.math-syn-pli.gr/

Δείτε το αφιέρωμα της ΕΤ3 για το 4ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

This entry was posted in Συνέδρια. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.