Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)

Η Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)

Η Υπουργική Απόφαση για τον Καθορισμό του τρόπου λειτουργίας των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων και των Τεχνικών Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους

Ενημέρωση 25/8/12: Η ΟΛΜΕ σχετικά με τις θέσεις υπευθύνων ΕΚΦΕ, ΚΕΠΛHΝΕΤ κ.λπ.

ΘΕΜΑ: Θέσεις υπευθύνων ΕΚΦΕ, ΚΕΠΛHΝΕΤ κ.λπ.

Κύριε Υπουργέ,

Εν μέσω θέρους, με κλειστά τα σχολεία καλούνται οι εκπαιδευτικοί να κάνουν αιτήσεις για τις θέσεις των υπευθύνων ΕΚΦΕ, ΚΕΠΛHΝΕΤ, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής κ.λπ.

Επειδή αυτό αντίκειται σε κάθε λογική και δεοντολογία διαφάνειας σάς καλούμε να δώσετε παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μέχρι 5 Σεπτεμβρίου.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf … εδώ

This entry was posted in Εκπαίδευση, Οδηγίες - Προκηρύξεις and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *