Πληροφορική στο Γυμνάσιο

Διδασκαλία του διδακτικού/μαθησιακού πεδίου Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο.

.. Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος υπερβαίνει τους εικοσιένα (21), το τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες μαθητών.

.. Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος δεν υπερβαίνει τους εικοσιένα (21), τότε ολόκληρο το τμήμα διδάσκεται την Πληροφορική στο εργαστήριο Πληροφορικής και την Τεχνολογία στο εργαστήριο Τεχνολογίας ή στην αίθουσα του τμήματος, εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο Τεχνολογίας.

Δείτε το ΦΕΚ 1687/13-8-2015 

Σημείωση: Σύμφωνα με το νέο Π.Δ. 39/2014 (ΦΕΚ 75/28-3-2014), το μάθημα της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο ανήκει στη Β’ ομάδα μαθημάτων και σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 από το 2015-2016 για την Γ’ τάξη δεν διεξάγονται γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις.

This entry was posted in Γυμνάσιο, Νομοθεσία and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.