Παρουσιάσεις στο prezi από τον Δημήτρη Φωτιάδη

Ο συνάδελφος Δημήτρης Φωτιάδης έχει δημιουργήσει πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις στο prezi που μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση http://prezi.com/user/b0smg68blrq6/

Από τις παρουσιάσεις του συναδέλφου ξεχωρίζω αυτές που θεωρώ ότι ενδιαφέρουν περισσότερο τους καθηγητές πληροφορικής και αφορούν το Scratch και το Kodu. Αυτές είναι:

  • Μαθήματα στο Scratch – Θέση μιας μορφής στο Scratch
  • Kodu The Labyrinth – Μια σειρά μαθημάτων – παιχνιδιών στο Kodu, καθένα από τα οποία χτίζεται πάνω στο προηγούμενο.
  • Το Νησί του Θησαυρού – Προγραμματισμός Αυτομάτων Πεπερασμένων Καταστάσεων: Η υλοποίηση του αλγορίθμου “Το Νησί του Θησαυρού” σε περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού Kodu

Συγχαρητήρια στον Δημήτρη Φωτιάδη για την πολύ αξιόλογη δουλειά του.

This entry was posted in Μαθήματα - Tutorias, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.