Οδηγός για την Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο

Σκοπός του παρόντος Οδηγού για την Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο είναι να παρουσιάσει με σύντομο και εύληπτο τρόπο (α) τις παιδαγωγικές, κοινωνικές και πολιτικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών, τις οποίες καθιερώνει η εκπαιδευτική πολιτική για το Νέο Λύκειο, και (β) τις εναλλακτικές παιδαγωγικές και διδακτικές επιλογές και πρακτικές, μέσα από τις οποίες οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προγραμματίσουν, να καθοδηγήσουν και να αξιολογήσουν τις Ερευνητικές Εργασίες των μαθητών.

Πρώτο Μέρος: Θεωρητικές Αρχές και Διδακτικές Επιλογές

Δεύτερο Μέρος: Παραδείγματα Ερευνητικών Εργασιών

Πηγή: http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-A107/

This entry was posted in Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ, Παιδαγωγικά θέματα and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.