Οδηγίες Πληροφορικής Γυμνασίου 2015-16

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος δεν υπάρχουν αλλαγές στις Οδηγίες για την Πληροφορική στο Γυμνάσιο. Δείτε τις φετινές Αρ. Πρωτ. 144958/Δ2/16-9-2015

Η σημαντική αλλαγή για το μάθημα είναι ότι, από την τρέχουσα χρονιά, δεν θα υπάρχουν ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις, μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ 75/28-3-2014, όπου αναφέρεται:

  • Στο άρθρο 1 (Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο) «Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει τα μαθήματα: 1) Τεχνολογία − Πληροφορική, ..» και
  • Στο άρθρο 4 (Εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Β’) «1. Στα μαθήματα της Ομάδας Β’ δεν διεξάγονται γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις ..»
  • Στο άρθρο 11 παρ. 1   «Η ισχύς των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 6 του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος 2013−2014 για την Α ́ τάξη Γυμνασίου, από το σχολικό έτος 2014−2015 για την Β ́τάξη Γυμνασίου και από το σχολικό έτος 2015−2016 για την Γ ́ τάξη Γυμνασίου
This entry was posted in Γυμνάσιο, Οδηγίες - Προκηρύξεις and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.