Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Πληροφορικής ΓΕΛ

Για το μάθημα επιλογής “ΠΟΛΥΜΕΣΑ – ΔΙΚΤΥΑ” της Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΓΕΛ, δείτε τις οδηγίες διδασκαλίας εδώ

Για το μάθημα επιλογής “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ” της Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΓΕΛ, δείτε τις οδηγίες διδασκαλίας εδώ

Για το μάθημα επιλογής «Εφαρμογές Λογισμικού» θα ακολουθηθούν όσα προβλέπονται στο ΠΣ.

Για το μάθημα επιλογής «Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα» θα ακολουθηθούν όσα προβλέπονται στο ΠΣ.

This entry was posted in Γενικό Λύκειο, Οδηγίες - Προκηρύξεις and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *