Οδηγίες διδασκαλίας ΤΠΕ Δημοτικού 2018-19

Οδηγίες διδασκαλίας και διδακτέα ύλη Δημοτικού Σχολείου 2018-19 για το διδακτικό μαθησιακό αντικείμενο ΤΠΕ “Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.20/139456/Δ1

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 33/26-7-2018 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε οδηγίες διδασκαλίας για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου

Αναλυτικά οι οδηγίες .. εδώ

 

This entry was posted in Δημοτικό and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.