Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Πληροφορικής ΓΕΛ 2016-17

Αρ. Πρωτ. 150672/Δ2/15-09-16. Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ στη Β΄ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2016 – 2017

Αρ. Πρωτ. 150671/Δ2/15-09-2016. Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2016 – 2017

This entry was posted in Γενικό Λύκειο, Εσπερινό, Οδηγίες - Προκηρύξεις and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Πληροφορικής ΓΕΛ 2016-17

  1. Pingback: ΆΡΘΡΑ | Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *