Οδηγίες διδασκαλίας μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών ΓΕΛ 2017 – 2018.

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής στην Α΄ τάξη των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Γενικών Λυκείων για το σχολ. έτος 2017 – 2018.

Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο – Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός) Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τα κεφάλαια 7, 10 (μόνο 10.2), 11, 13, 15 (μόνο 15.1, 15.3), 16 (μόνο 16.2,16.3,16.4) του σχολικού βιβλίου «Εφαρμογές Πληροφορικής» (συγγραφείς: Γ. Πανσεληνάς, Ν. Αγγελιδάκης, Α. Μιχαηλίδη, Χ. Μπλάτσιος, Σ. Παπαδάκης, Γ. Παυλίδης, Ε. Τζαγκαράκης, Α. Τζωρμπατζάκης)

Αναλυτικά το έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 213107/Δ2/05-12-2017 .. εδώ

This entry was posted in Γενικό Λύκειο, Οδηγίες - Προκηρύξεις and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.