Οδηγίες για τη διδασκαλία της Πληροφορικής της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Γυμνασίων.

Δείτε τις οδηγίες για τη διδασκαλία της πληροφορικής στο Γυμνάσιο

Αποσπάσματα:

… Για την υλοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων και των συνθετικών εργασιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα εργαλεία όπως:

  • εκπαιδευτικά λογισμικά για το μάθημα της Πληροφορικής, τα οποία έχουν αποσταλεί στα σχολεία από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (μπορούν να ανακτηθούν από http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/ ενώ διατίθενται και για περιβάλλον Ubuntu), καθώς και υ-ποστηρικτικό υλικό που διατίθεται από την Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (http://www.e-yliko.gr/default.aspx)
  • λογισμικά γενικής χρήσης
  • ελεύθερα λογισμικά (open office, gimp για την επεξεργασία εικόνας, audacity για την επεξεργασία ήχου κ.α.)
  • προγραμματιστικά περιβάλλοντα Logo-like
  • λογισμικά που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο των έργων Πλειάδες και Νηρηίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (π.χ. «Ταξίδι σε ένα Δίκτυο») και εξυπηρετούν τους στόχους του ΔΕΠΠΣ και των ΑΠΣ.

…  ο  εκπαιδευτικός  μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  οποιοδήποτε  Logo  like  περιβάλλον, ελεύθερης διανομής που εκείνος κρίνει κατάλληλο

… ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στην ανάπτυξη, από τους μαθητές και τις μαθήτριες, πληροφοριακών δεξιοτήτων (αναζήτηση, εύρεση, κριτική αξιολόγηση, εγκυρότητα, αποτελεσματική αξιοποίηση και σύνθεση των πληροφοριών) και την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου (σχετικά στο http://www.saferinternet.gr/)

This entry was posted in Γυμνάσιο, Οδηγίες - Προκηρύξεις and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.