Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας

Διαβάστε στο παρακάτω έγγραφο τις οδηγίες για τη διδασκαλία της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας στη Β΄ τάξη Ημερησίου και στη Γ΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου

Η Ειδική Θεματική Δραστηριότητα είναι μάθημα επιλογής δίωρης διάρκειας ανά εβδομάδα και η εργασία που θα επιλεγεί με τη διαδικασία που προβλέπεται παρακάτω θα επιβλέπεται από δύο εκπαιδευτικούς (συνδιδασκαλία). Η Ε.Θ.Δ. πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνεχόμενου δίωρου και επιλέγεται ένα θέμα ανά διδακτικό έτος.

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2012-2013

This entry was posted in Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ, Οδηγίες - Προκηρύξεις, Παιδαγωγικά θέματα and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *