Οδηγίες για τα μαθήματα Πληροφορικής Α’ και Β’ ΓΕΛ

Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα: «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕΛ και «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Β΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕΛ

Δείτε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 184987/Δ2/17-11-2014

This entry was posted in Γενικό Λύκειο and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to Οδηγίες για τα μαθήματα Πληροφορικής Α’ και Β’ ΓΕΛ

  1. Pingback: Οδηγίες διδασκαλίας Α” και Β” Λυκείου | Ο κόσμος της Πληροφορικής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *