Οδηγίες αξιολόγησης μαθημάτων Γενικού Λυκείου 2015-16

Αρ. Πρωτ. 188140/Δ2/20-11-2015

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 53/03-11-2015 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016 :

Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων

  1. Τα θέματα των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες με εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων και είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.
  2. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύεται σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται για αυτό κατανέμεται ισότιμα στις επιμέρους ερωτήσεις, εκτός αν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται διαφορετικός βαθμός για κάθε μια από αυτές. …

Δείτε εδώ τις οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων:

  • Εφαρμογές Πληροφορικής,
  • Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ,
  • Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
This entry was posted in Γενικό Λύκειο, Εσπερινό, Οδηγίες - Προκηρύξεις and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Οδηγίες αξιολόγησης μαθημάτων Γενικού Λυκείου 2015-16

  1. Pingback: ΆΡΘΡΑ | Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *