Μια νέα σελίδα για το GameMaker

Το GameMaker είναι ένα από τα προτεινόμενα προγραμματιστικά περιβάλλοντα στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα των πιλοτικών Γυμνασίων για το μάθημα της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο.

Αρκετοί συνάδελφοι το χρησιμοποιούν και έχουν δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό. Ο Γιάννης Σαρημπαλίδης, δημιούργησε ένα website αποκλειστικά για το GameMaker, με τίτλο το GameMaker στη σχολική τάξη. Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένο εκπαιδευτικό υλικό (παρουσίαση, video, φύλλα εργασίας, προκλήσεις) αλλά και συνδέσμους σε σελίδες συναδέλφων που έχουν ασχοληθεί με το περιβάλλον και έχουν δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό. Αναδημοσιεύω τους συνδέσμους των συναδέλφων παρακάτω:

  • Διαδραστικά μαθήματα για το GameMaker: Online διαδραστικά μαθήματα από την καθηγήτρια Πληροφορικής Ελένη Παπαδοπούλου.
  • Δημιουργία παιχνιδιού με το GameMaker 8.1 Lite: Ένα εισαγωγικό φύλλο εργασίας από τον καθηγητή Πληροφορικής Νίκο Αγγελιδάκη.
  • Διδακτική της Πληροφορικής: Στο μάθημα αυτό, που διδάσκεται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, θα βρείτε στο Υλικό Μαθήματος υλικό για το GameMaker. Το υλικό αυτό χρησιμοποιήθηκε και στην επιμόρφωση των επιμορφωτών Β’ Επιπέδου.
  • Φύλλα εργασίας για το GameMaker: 5 φύλλα εργασίας για την δημιουργία ενός παιχνιδιού με το GameMaker από τους καθηγητές Πληροφορικής Κεφαλάκη Παύλο, Γεωργαλλίδη Δημήτρη και Στέργου Στάθη.
  • Το αρχείο βοήθειας του GameMaker: Το αρχείο βοήθειας του GameMaker στα Ελληνικά από τον Σπύρο Σιούτα. Η μεταφρασμένη αυτή έκδοση αφορά την έκδοση 6.1.
This entry was posted in Γυμνάσιο, Μαθήματα - Tutorias, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.