Μητρώο σχολείων που χρησιμοποιούν Ανοιχτές Τεχνολογίες

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, στο πλαίσιο της δημιουργίας προτάσεων για την ψηφιακή αναβάθμιση των σχολείων και την διάχυση και υποστήριξη των ανοιχτών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχει ξεκινήσει την δημιουργία ενός μητρώου σχολείων που χρησιμοποιούν ανοιχτές τεχνολογίες.

Τα σχολεία καταχωρούν μια  συνοπτική περιγραφή των ενδοσχολικών καθώς και σχετικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων, ρομποτικής, STEM  (πχ, κατασκευές και προγραμματισμό με χρήση arduino και raspberry Pi, BBC Micro, 3D printing, κλπ), χρήση ανοιχτού λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στα σχολικά εργαστήρια (όπως LTSP servers, Εpoptes, κλπ…).

Οι πρώτες εγγραφές σχολείων στο μητρώο είναι διαθέσιμες στο:
https://edu.ellak.gr/mitroo_sholion/

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν συμπληρώσει στοιχεία για το σχολείο τους (ή αν γνωρίζουν εκπαιδευτικούς από άλλα σχολεία που χρησιμοποιούν ανοιχτές τεχνολογίες) μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την φόρμα.

This entry was posted in Εξοπλισμός, Θέσεις φορέων and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *