Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Τεχνητή Νοημοσύνη στο ΑΠΘ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ προσκαλεί τους απόφοιτους/τελειόφοιτους τμημάτων

  • Πληροφορικής
  • Επιστήμης των Υπολογιστών
  • Μηχανικών Η/Υ

καθώς και άλλων τμημάτων με ισχυρό υπόβαθρο στην Πληροφορική να δηλώσουν το αρχικό ενδιαφέρον τους για φοίτηση στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στη δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών υψηλού επιπέδου στην Τ.Ν. και την αναβάθμιση της έρευνας στο συγκεκριμένο τομέα, ώστε οι απόφοιτοί του να καταλαμβάνουν συναφείς θέσεις του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα και να στελεχώνουν εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, εταιρείες εντάσης της γνώσης, Ερευνητικά Ινστιτούτα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει την παρακολούθηση 8 μαθημάτων στα πρώτα 2 εξάμηνα σπουδών, που ισοκατανέμονται στα 2 εξάμηνα, και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας το τρίτο εξάμηνο για φοίτηση πλήρους απασχόλησης. Τα μαθήματα και το θέμα της διπλωματικής εργασίας επιλέγονται από τους φοιτητές.

Περισσότερες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό καθώς και η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμα στο http://msc.csd.auth.gr/ai/

This entry was posted in Τριτοβάθμια and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.