Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής – Προσυνέδρια Σερρών και Κιλκίς

Το 5ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας, θα διεξαχθεί στις 24 και 25 Απριλίου 2013 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου» (ΝΟΗΣΙΣ Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας).

Αλλάζει η ημερομηνία πραγματοποίησης του προσυνεδρίου Σερρών, το οποίο μετατίθεται για την Πέμπτη 28 Μαρτίου στο Δημοτικό Θέατρο «Αστέρια» Σερρών και ώρα 9.00π.μ.

Το προσυνέδριο του Κιλκίς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 6 Μαρτίου και η υποβολή περιλήψεων-εισηγήσεων θα γίνει μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου στην ιστοσελίδα: http://www.math-syn-pli.gr/

This entry was posted in Συνέδρια. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.