Μαθήματα από το FreeMoodle.org

Το FreeMoodle.org είναι μία πρωτοβουλία που δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτές και μαθητές να αλλάξουν τον κόσμο προς το καλύτερο, μέσω της πρόσβασης στην ελεύθερη εκπαίδευση με τη χρήση του Moodle. Γι’ αυτό και στον ιστοχώρο αυτό φιλοξενούνται αποκλειστικά μαθήματα που είναι ελεύθερα προς όλους. Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτές και όχι μόνο, να δημιουργήσουν και να υποστηρίξουν ηλεκτρονικά μαθήματα, ώστε κάποιοι άλλοι, οπουδήποτε στον κόσμο να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά.

Αυτός ο δικτυακός τόπος λειτουργεί με την αποκλειστική χορηγία και υποστήριξη της εταιρείας Human Resource Development International, επίσημου Συνεργάτη Moodle που εδρεύει στη Νέα Ζηλανδία (http://www.hrdnz.com).

Σε αυτόν τον ιστοχώρο οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές Moodle Βασίλης Παλίλης (Εκπαιδευτικός – Φυσικός), Γιώργος Χαλατζογλίδης (Φυσικός MEd) και η Άννα Κρασσά (Σύμβουλος Τηλεκπαίδευσης) θα προσφέρουν ξανά τα βραβευμένα με την Σφραγίδα Καλής Πρακτικής της Δράσης Μάθηση 2.0 Plus (http:www.mathisi20.gr), ηλεκτρονικά μαθήματα:

  • “Παρουσιάσεις με τη χρήση του Libre Office Impress“, την περίοδο 22 Οκτωβρίου – 16 Δεκεμβρίου 2012 και
  • “Λογιστικά Φύλλα με τη χρήση Libre Office Calc“, την περίοδο 22 Οκτωβρίου – 27 Δεκεμβρίου 2012.

Τα παρόντα μαθήματα βασίζονται στα ηλεκτρονικά μαθήματα που είχε διεξάγει, υπό την εκπαιδευτική υπευθυνότητα των καθηγητών Κ. Μαργαρίτη και Β. Δαγδιλέλη, η Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας την περίοδο 2007-2009.

Για περισσότερες πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: anna@hrdnz.com

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2012. Θα τηρηθεί σειρά προταιρετότητας καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

This entry was posted in Μαθήματα - Tutorias and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.