Μήνυμα του Μπάρακ Ομπάμα για την ώρα του κώδικα

“Don’t just buy a new video game – make one, don’t just download the latest app – help design it, don’t just play on your phone – program it!”

This entry was posted in Εκπαίδευση and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.