Κώδικας για το μάθημα “Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων”

Για το μάθημα “Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων” της Β’ Τάξης ΕΠΑΛ είναι χρήσιμο και βοηθητικό να έχουμε τον κώδικα (HTML, CSS κλπ) των εφαρμογών σε επεξεργάσιμη μορφή.

Πως λοιπόν θα έχω πρόσβαση στον κώδικα των 16 εφαρμογών;

Στο website του μαθήματος στο eclass του ΠΣΔ http://eclass.sch.gr/courses/T303108
οι συνάδελφοι μπορούν αφού συνδεθούν με τους κωδικούς τους να προσπελάσουν στην περιοχή Πολυμέσα τα συμπιεσμένα αρχεία με το υλικό για την υλοποίηση των 16 εφαρμογών του Α’ μέρους του βιβλίου.

Κάθε συμπιεσμένο έχει τον λειτουργικό κώδικα html κάθε εφαρμογής, αρχείο txt με το κείμενο μόνο της κάθε εφαρμογής, το οποίο συμπληρώνουν οι μαθητές για να μην γράφουν πολλές γραμμές και ό,τι άλλο χρειάζονται οι εφαρμογές, όπως αρχεία πολυμέσων, κώδικα css, js, κ.λπ.

This entry was posted in ΕΠΑΛ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.